Wie zijn we?

Bureau Brick bestaat uit Lara Simons en Merel Daniel. Samen hebben zij ruime ervaring in co-operatieve gebiedsontwikkeling. In de stedelijke omgeving èn in meer landelijke recreatiegebieden.

Wij werken intensief samen met:

Vliegerprojecten

LRAU

STIPO

De Wijde Blik

En vele anderen.

Lara-met-mobiel-blackwhite

Lara Simons

Werken aan de transformatie van een gebied, pand, straat, buurt of wijk is wat Lara het liefste doet. Ze treedt op als bruggenbouwer tussen verschillende gebruikers en partijen om duurzame verbindingen tot stand te brengen. Door middel van die verbindingen zet Lara veranderingen in gang. Bijvoorkeur is ze dan ook voor langere termijn als kwartiermaker verbonden aan projecten.

In transformatiegebieden is het prettig als er stabiliteit is in de personen die erbij betrokken zijn: een vast gezicht bij wie je met plannen maar ook met vragen terecht kan. Goede communicatie is in haar ogen dan ook noodzakelijk wanneer je werkt aan een omgeving waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Vanaf het begin partijen meenemen in toekomstige plannen, zelfs als je nog niet zeker weet wat die plannen zijn.

Naast Lara haar lange termijn werk als kwartiermaker, begeleidt en voert ze ook regelmatig kortere communicatietrajecten uit waarbij de betrokkenheid van stakeholders bij een veranderende omgeving centraal staat.

Merel Daniel

Merel Daniel

Merel Daniel is een echte projectmanager. Zij zorgt voor een helder uitgestippelde route. Iedere betrokkene neemt ze mee in de stappen volgens de lijnen die uitgezet zijn. Of het nu gaat om de transformatie van een heel gebied, de herbestemming van een gebouw of het ontwikkelen van recreatiegebieden.

Ervaring leert dat stakeholders vaak hun eigen taal spreken. Ook als zij elkaar gevonden hebben, blijft elkaar verstaan lastig. Merel vervult vaak een rol als ‘tolk’. In projecten waarborgt zij de onderlinge communicatie en vertaalslag, zodat men elkaar blijft begrijpen.

Vol energie pakt ze complexe samenwerking met veel verschillende stakeholders aan. “Uitdaging is om de gedeelde belangen te vinden. Die zijn er namelijk altijd. Gedeelde belangen worden de motor in het proces, dat is waar de energie vrijkomt.”

Als adviseur bij ruimtelijke opgave ondersteunt Merel overheden en initiatiefnemers in alle processtappen.