Verlevendigen stationsgebied

Situatieschets

De Green Business Club Utrecht (GBCU) is een verzameling van grote bedrijven die gevestigd zijn rondom Utrecht Centraal. Deze bedrijven hebben zich verenigd om hun duurzame ambities gezamenlijk te verwezenlijken en om van het stationsgebied een prettige werkomgeving te maken.

Opdracht

Binnen de GBCU houdt de werkgroep levendig zich bezig met het verlevendigen van het stationsgebied. De werkgroepleden zijn echter niet dagelijks met ingrepen in de openbare ruimte bezig. Om hun projecten te realiseren, maar ook om zich te laten inspireren riepen ze de hulp in van de Makelaars van de Tussentijd. Een collectief waar Lara deel van uitmaakt. Samen met Pieter Akkermans begeleidt Lara de werkgroep en realiseren ze tijdelijke interventies in een van de drukst bezochte gebieden van Nederland.

Resultaat

In 2018 heeft de werkgroep verschillende interventies geplaatst in het stationsgebied: Groene Bouwhekken rondom de vele werkplaatsen, een Complimentenpoort met groene passage waar passanten een vrolijke begroeting krijgen, jungledieren die op een humoristische manier de chaos van het gebied benadrukken. Deze ingrepen worden voortgezet in 2019.