WELKOM
BIJ BUREAU BRICK

Bureau Brick bestaat uit Lara Simons, Merel Daniel en Emilie Vlieger. In de afgelopen jaren hebben zij zich ontwikkeld tot ervaren kwartiermakers en participatie experts.

Bij voorkeur bijten ze zich vast in lang lopende projecten zodat er een oprechte verbinding ontstaat. Projecten waar je Bureau Brick voor kunt benaderen zijn:

CO-OPERATIEVE GEBIEDSONTWIKKELING

Bureau Brick is een expert op het gebied van co-operatieve gebiedsontwikkeling: steen voor steen bouwen aan de transformatie van een pand, straat, buurt of wijk. We treden op als bruggenbouwer tussen verschillende gebruikers en partijen om duurzame verbindingen tot stand te brengen. Hoe destilleer je een eenduidige visie uit de meningen van vele betrokkenen? Of, hoe zorg je dat betrokkenen gezamenlijk een visie werkelijkheid willen maken? Waar begin je? Bureau Brick vindt dit de leukste opgaven die er zijn, hoe complexer hoe beter! Door middel van verbindingen zetten we veranderingen in gang.

PLACEMAKING

Een gebied wordt als prettig ervaren als er voldoende plek is waar mensen kunnen ontmoeten, ontspannen, spelen, sporten en zich thuis en welkom voelen. Vaak is het nodig om ‘ruimtes’ om te vormen naar ‘plekken’; placemaking. Placemaking is het meest succesvol als uiteindelijke gebruikers betrokken worden bij de programmering en inrichting van deze plekken.
Vaak zijn er al actieve ondernemers of bewoners in een gebied die eigen plannen hebben en initiatief willen nemen bij de inrichting van de openbare ruimte. Soms is het nodig om de gebiedspartijen bij de hand te nemen in het aanboren van plannen en blootleggen van behoeften. Wat ons betreft is het uitgangspunt altijd het initiatief van de gebiedspartijen zelf. Onze rol richt zich dan met name op het vaststellen van de strategie, het betrekken van de juiste ambtenaren en het aanboren van financiering.

PARTICIPATIE

Goede communicatie is noodzakelijk wanneer je werkt aan een omgeving waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Vanaf het begin partijen meenemen in toekomstige plannen, zelfs als je nog niet zeker weet wat de plannen zijn. Bureau Brick begeleidt en voert verschillende communicatietrajecten uit. Of het nu gaat om een woonwensenonderzoek voor de herontwikkeling van een verzorgingshuis, het betrekken van een buurt bij sloop-nieuwbouwtrajecten, of het opzetten van een participatietraject, Bureau Brick denkt met je mee.