DE NIEUWE STAD

SITUATIESCHETS

Het voormalig bedrijventerrein Oliemolenhof wordt sinds begin 2013 door belegger Schipper Bosch en de gemeente Amersfoort herontwikkeld tot innovatieve microstad De Nieuwe Stad. Beide partijen hebben ieder ongeveer 40% van de grondoppervlakte in eigendom. Vanuit die positie hebben zij, samen met alle betrokkenen uit het gebied, de handen in een geslagen om het industrieterrein te transformeren. Dit resulteerde in begin 2015 tot het zogenaamde Ambitiedocument. Geen blauwdruk of bestemmingsplan, maar 5 pijlers om ontwikkelingen binnen het gebied aan te toetsen.

Wegens het tijdelijk terugtrekken van de projectleider was Bureau Brick gevraagd de leiding van de Prodentfabriek en het aanjagen van de gebiedsontwikkeling over te nemen. Na een jaar keerde de projectleider terug en kwam de prioriteit van Schipper Bosch met name te liggen op het beheren van het eigen bezit. De ontwikkelende rol wordt een tandje lager gezet, tijd voor Bureau Brick om zich weer op andere gebieden te richten.

 

OPDRACHT

Het Lokaal krijgt de sleutel van hun nieuwe pand in De Nieuwe Stad. Fotograaf: Het Lokaal

Het Lokaal krijgt de sleutel van hun nieuwe pand in De Nieuwe Stad. Fotograaf: Het Lokaal

Interim projectmanager De Nieuwe Stad, vanuit Schipper Bosch. Als projectmanager had Bureau Brick de volgende taken:

  • Aansturen van het projectteam van Schipper Bosch
  • Beheren van de Prodentfabriek en andere panden van Schipper Bosch in De Nieuwe Stad
  • Betrekken van bewoners, gebruikers en geïnteresseerden bij de ontwikkeling van De Nieuwe Stad
  • Vormgeven samenwerking met de Gemeente Amersfoort en andere betrokken grondeigenaars
  • Verzorgen van rondleidingen en lezingen over de transformatie van De Nieuwe Stad