Vlaardingen MUWI 1

Situatieschets

In de Babberspolder-Oost in Vlaardingen ligt de wijk MUWI 1, bestaande uit 700 corporatiewoningen van Waterweg Wonen die allemaal toe zijn aan vernieuwing. De leefbaarheid van de wijk staat onder druk, naast de verouderde staat van de woningen laat ook de kwaliteit van de buitenruimte te wensen over. In eerste instantie was het de bedoeling om alle woningen te slopen, maar Waterweg Wonen ziet een kans om een deel van de woningen te renoveren. Het eindsaldo in de nieuwe situatie blijft 700: de bedoeling is dat de rest van de sociale huur sloop/nieuwbouw wordt en er zou ruimte kunnen komen voor extra woningen in de vrije sector.

Opdracht

We zijn door Waterweg Wonen in een vroeg stadium van de toekomstige ontwikkeling betrokken, met aan Bureau Brick de vraag om bewoners te informeren én te vragen wat zij zouden willen in de nieuwe wijk. Samen met KAW begonnen we in het voorjaar van 2022 met een eerste ronde door de wijk.

Resultaat

Onze verkenning bracht ons in eerste instantie bij bewoners met een verhaal en buurtplekken van betekenis. Zo is er snackbar Tante Suus en een hobbyfietsenmaker, beiden alom bekend en belangrijke plekken voor buurtbewoners. De wijk bleek heel sociaal sterk en informeel georganiseerd. In de zomer van 2022 sloten we aan bij buurtactiviteiten en organiseerden we zelf een aantal buurtbarbecues, koffieochtenden bij Tante Suus en een buurtfeest op Burendag. Daarmee bouwden we aan vertrouwen en aan onze eigen kennis over de wijk en haar bewoners. Met deze informatie op zak organiseerden we na de zomer drie inhoudelijke sessies met KAW en Waterweg Wonen. Er lag toen een door KAW opgestelde basis waar de nieuwe woningen aan zouden moeten voldoen, waarin de zorgen van bewoners waren meegenomen. Onder het genot van een hapje eten ging het gesprek over vragen rondom bijvoorbeeld plattegronden en mobiliteit.

Onze betrokkenheid heeft ca. driekwart jaar geduurd. Bij ons vertrek overhandigden we Waterweg Wonen Meedoen in MUWI 1; hoe je de komende 10 jaar in zou kunnen gaan en wat er nu al nodig is om recht te doen aan deze sociaal krachtige wijk. De kracht en openheid van bewoners hebben we mogen ervaren in de periode dat we betrokken waren. Samen met KAW is Waterweg Wonen verdergegaan met de planvorming.

 

Download hier “Meedoen in MUWI 1”