Verlevendigen stationsgebied Utrecht Centraal

Situatieschets

De Green Business Club Utrecht (GBCU) is een verzameling van grote bedrijven die gevestigd zijn rondom Utrecht Centraal. Deze bedrijven hebben zich verenigd om hun duurzame ambities gezamenlijk te verwezenlijken en om van het stationsgebied een prettige werkomgeving te maken.

Opdracht

Binnen de GBCU houdt de werkgroep Groen Leven zich bezig met het verlevendigen, verduurzamen en vergroenen van het stationsgebied. De werkgroepleden zijn echter niet dagelijks met ingrepen in de openbare ruimte bezig.

Om hun projecten te realiseren, maar ook om zich te laten inspireren riepen ze in 2016 de hulp in van de Makelaars van de Tussentijd. Een collectief waar wij deel van uitmaakten. Samen met Pieter Akkermans begeleide Lara de werkgroep. Sinds 2018 doet Lara het werk voor de werkgroep alleen en realiseert ze tijdelijke interventies in een van de drukst bezochte gebieden van Nederland, met als klapstuk het Bomenbal op het Jaarbeursplein 2024. Na dat project heeft Ramona van Silfhout het stokje van Lara overgenomen.

Resultaat

In 2018 hebben wij in opdracht van de werkgroep levendig verschillende interventies geplaatst in het stationsgebied: Groene Bouwhekken rondom bijna alle werkplaatsen, een Complimentenpoort met groene passage waar passanten een vrolijke begroeting krijgen, uitgevoerd door HIK Ontwerpers.Jungledieren die op een humoristische manier de chaos van het gebied benadrukken uitgevoerd door Autobahn. In 2020 realiseerde de GBCU een tijdelijke en circulaire Groene Oase in het Moreelse Park in samenwerking met lokale partijen Donkergroen en Buurman Utrecht. In 2022 transformeerde de Groene Oase naar de Pluktuin Westplein. De werkgroep ging steeds meer de nadruk leggen op het belang van klimaatadaptatie en het tegengaan van hittestress. Eind 2022 maakten we een klimaatscan van het stationsgebied en daaruit kwam een ambitie voor een groenere omgeving voort. We inventariseerden alle ingrepen die de participanten van de GBCU zelf al hadden gedaan met hun pand en startte een project waarmee we een verlangen naar groen wilden aanwakkeren: het Bomenbal. In het voorjaar van 2024 kwamen ruim 60 bomen op het Jaarbeursplein te staan. Alle bomen waren geadopteerd door een participant of betrokkene uit het stationsgebied en alle bomen blijven als het evenement in het najaar is afgelopen in de buurt van het station. Waar mogelijk in de volle grond, en anders in een bak.